Temno nebo

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021 

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Cerklje na Gorenjskem , Občina Preddvor , Občina Radovljica, Občina Šenčur

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 169.047,34 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 99.805,79 € (85 %)     

Opis operacije: 

Namen operacije je zagotoviti pristop za razvoj pametnega osvetljevanja na pilotnem območju podeželja 4 občin, kar bomo dosegli z izvedenimi naložbami, mapiranjem in predlogi za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja ter izvedbo opazovanja nočnega neba na območju LAS.

Cilj operacije: 

  • pilotna vzpostavitev pristopa za pametno osvetljevanje na podeželju 4 občin.

Aktivnosti operacije:  

  • vodenje in promocija,
  • naložbe v okolju prijazno osvetljevanje, infrastruktura za pametno osvetljevanje,
  • naložbe v zmanjšanje svetlobne onesnaženosti,
  • azvoj pristopov za pametno osvetljevanje.

Rezultat operacije:  

  • pristopi za pametno osvetljevanje.
Scroll to Top