Programsko obdobje 2021 -2027

Potrjena Strategija Lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica za podeželje

Konec januarja smo prejeli  Odločbo o potrditvi Strategije Lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Gorenjska košarica za podeželje, do leta 2027.
 

Potrditev SLR LAS Gorenjska košarica za podeželje predstavlja ključni korak pri uspešnem izvajanju Programa LEADER/CLLD za črpanje sredstev iz ✅ Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in ✅Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter odpira pot do koriščenja sredstev za:

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA ZA LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PODEŽELJE za programsko obdobje 2021–2027 je dostopna TUKAJ.

Izbrane teme

Scroll to Top