Programsko obdobje 2021 -2027

Na območju osrednje Gorenjske ustanovili nov LAS

NA OBMOČJU OSREDNJE GORENJSKE USTANOVILI NOVO LOKLANO AKCIJSKO SKUPINO

V Kranju je 23. februarja na Ustanovni seji Skupščine LAS 32 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič s podpisom pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva ustanovilo novo Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica za podeželje za obdobje delovanja do leta 2027. S tem se bo nadaljevalo javno-zasebno partnerstvo za sodelovanje in učinkovito črpanje evropskih sredstev za razvoj podeželja, ki je bilo do sedaj med najuspešnejšimi v Sloveniji.

Podpisniki konzorcijske pogodbe so predstavniki javnega sektorja (občine, javni zavodi), gospodarskega sektorja (gospodarske družbe, osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah) in zasebnega sektorja (društva, nevladne organizacije,  posamezniki). Članstvo v LAS je prostovoljno, odprtega tipa, brezplačno in dostopno vsem pod enakimi pogoji, zato se lahko novi člani pridružijo kadarkoli tudi po podpisu konzorcijske pogodbe. 

Predsednik LAS Gorenjska košarica za podeželje Rok Roblek je uvodoma pozdravil vse člane in se jim zahvalil za udeležbo, saj so s tem izrazili namero po aktivnem sodelovanju tudi v novem programskem obdobju. Vodilni partner LAS ostaja tudi v novem programskem obdobju BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, ki si bo še naprej prizadeval za spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja.  

                             

Izbrane teme

Scroll to Top