Programsko obdobje 2021 -2027

V PRIPRAVI NA NOVO PROGRAMSKO OBDOBJE

V PRIPRAVI NA NOVO PROGRAMSKO OBDOBJE

V luči zaključevanja programskega obdobja 2014-2020 in v pripravi na novo programsko obdobje sta se predstavnika LAS Gorenjska košarica decembra udeležila dveh delavnic za lokalne akcijske skupine, ki sta se odvijali na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Namen delavnice za Evropski kmetijski sklad in sklad za razvoj podeželja je bil predstavitev delovanja lokalnih akcijskih skupin v novem programskem obdobju, ki bo trajalo do leta 2027. Najkasneje do 3. marca 2023 bomo vse slovenske Lokalne akcijske skupine (LAS) oblikovale partnerstva za pripravo strategij in najkasneje do 31. julija 2023 oddali izdelane strategije lokalnega razvoja za svoja območja. K pripravi nove strategije, ki bo temelj za naše nadaljnje delo in nove razpise, bomo kmalu povabili tudi vas, saj želimo slišati konkretne ideje za skupni razvoj območja Gorenjske košarice.

Druga delavnica pa je potekala za obstoječe LAS-e, ki v okviru programa CLLD razpolagamo s sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Predstavili so podatke opravljene evalvacije za programsko obdobje 2014-2020 in začrtano časovnico za pripravo strategije za novo programsko obdobje ESPRA 2021-2027.

Programsko obdobje 2014-2020 gre počasi uspešno proti koncu. 
Na ravni Slovenije je bilo na programu LEADER/CLLD do sedaj odobrenih 1.422 projektov v skupni odobreni vrednosti 88,14 mio. 

LAS Gorenjska košarica je v aktualnem programskem obdobju, ki je trenutno v prehodni fazi, potrdil že 32 projektov upravičencev iz območja LAS, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. LAS Gorenjska košarica se je vključila v 11 projektov sodelovanja LAS .

Izbrane teme

Scroll to Top