Programsko obdobje 2021 -2027

Srečanje Lokalnih akcijskih skupin v deželi razbojnika Guzarja

V torek, 16. 1. 2024 sva se predstavnika LAS Gorenjske košarica za podeželje udeležila srečanja vodilnih partnerjev in predsednikov LAS, ki je potekalo v Gorici pri Slivnici – pri LAS Od Pohorja do Bohorja.

Udeleženci smo z zanimanjem prisluhnili Marjeti Jerič iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), in Simoni Laznik iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR), ki sta udeležencem predstavili novo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER / CLLD) do leta 2027.

Uredba, objavljena konec minulega leta, predstavlja podlago za izvajanje projektov v novem programskem obdobju in nudi finančno podporo pri upravljanju LAS. V novem programskem obdobju do leta 2027 je za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, skupaj predvidenih 84,5 milijonov evrov – od tega za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) dobrih 44 milijonov evrov ter dobrih 40 milijonov evrov za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek je v nagovoru poudaril, da ga veseli, ker so v lokalne akcijske skupine (LAS) vključene vse slovenske občine, kar je redkost v evropskem prostoru in dodal, da mehanizmi, ki delujejo od spodaj navzgor najučinkoviteje rešujejo konkretne težave ljudi in so zato vse bolj pomembni. Spomnil je, da je ministrstvo v preteklem programskem obdobju 2014–2020 v okviru ESRR odobrilo več kot 611 projektov in dodatno še pet projektov sodelovanja LAS. Kot je pojasnil, je bilo do konca leta 2023 izplačanih 35 milijonov evrov, kar predstavlja dobrih 96 odstotkov vseh predvidenih sredstev. »To so dobri rezultati, smo pa seveda lahko še boljši. Naš skupni cilj bi moral biti, da LAS-i izkoristite vsa razpoložljiva sredstva, v korist prebivalcev Slovenije«, je svoj govor zaključil minister. Dogodka pa se je poleg ministra udeležila tudi predstavnica Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja mag. Andreja Komel.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo instrument izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) izvajal na celotnem območju Slovenije, in sicer v okviru vseh 37 lokalnih akcijskih skupinah (LAS). CLLD je tudi za EU čedalje pomembnejši mehanizem, saj rešuje konkretne težave ljudi in lokalnih skupnosti. Kot pomemben mehanizem pa je prepoznan tudi v okviru Dolgoročne vizije EU za podeželska območja do leta 2040.

Na strokovnem posvetu na temo razvoja in prožnosti podeželskih skupnosti je bil predstavljen projekt Prožnost podeželskih skupnosti (REBOUND), ki se izvaja v petih državah EU; pri nas zanj skrbijo na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Sicer pa so tudi tokrat organizatorji poskrbeli za predstavitev lokalne kulturno- zgodovinske in gastronomske posebnosti območja. Gostom pa so ob pomoči Kulturnega društva Prevorje pripravili tudi kulturni program, kjer so udeleženci spoznali del razbojnikove zgodbe.

Predstavitev Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost do leta 2027 (LEADER/CLLD).

Vir: Srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev Lokalnih akcijskih skupin. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, dostopno TUKAJ. Foto: Jure Godler in arhiva LAS Od Pohorja do Bohorja ter LAS Gorenjska košarica za podeželje.

Izbrane teme

Scroll to Top