Programsko obdobje 2021 -2027

SOUSTVARJAJTE PODEŽELJE SKUPAJ Z NAMI

V LAS Gorenjska košarica za podeželje pripravljamo novo strategijo lokalnega razvoja na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič za programsko obdobje do leta 2027.

 

Ekipa, ki na BSC-ju skrbi za delovanje lokalne akcijske skupine LAS Gorenjska košarica za podeželje je začela s pripravo Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Gorenjska košarica za podeželje za programsko obdobje 2021–2027.

Tudi tokrat bomo delovali z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja in po načelu »od spodaj navzgor«, zato ste vsi, ki potrebe lokalnega okolja najbolj poznate, lepo vabljeni k sodelovanju. Strategija lokalnega razvoja bo nastala na podlagi vaših želja, zamisli in potreb, ki izhajajo iz okolja. 

Kako lahko vi prispevate k razvoju podeželja? S sodelovanjem na delavnici boste lahko izrazil svoje potrebe, zjasnil potencialno idejo in na ta način izboljšali kakovost življenja sebi ter drugim prebivalcem.

Kdo lahko sodeluje? Pri razvoju projektnih idej lahko sodelujejo vsi. Pomembno je, da pri tem niste sami, ampak se povežete še z ostalimi partnerji, ki želijo pri tem sodelovati. To so lahko občine, društva, podjetja, kmetje… Vsak od partnerjev izvaja svoje projektne aktivnosti, vsi partnerji pa morajo stremeti k doseganju istega cilja.

Na kakšen način lahko uresničite svojo projektno idejo?
Tako, da LAS Gorenjska košarica za podeželje ponudi pomoč:
– pri oblikovanju projektne ideje,
– iskanju projektnih partnerjev,
– pri iskanju finančnih virov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj,
– pri prijavi na javni poziv LAS.

Kako lahko sodelujem?
Na voljo sta dve možnosti, in sicer:

  • MOŽNOST 1: Predstavitev lastne projektne ideje

(Če že imate projektno idejo, ki jo želite s pomočjo sofinanciranih nepovratnih EU sredstev uresničiti v obdobju od 2024 do 2027, vas vabimo, da jo delite z nami. Pri tem uporabite obrazec PROJEKTNA IDEJA.)

  • MOŽNOST 2: Udeležba na tematskih delavnicah

(Tematske delavnice so primerne za vse, ki še nimate izdelane projektne ideje, kljub temu pa imate željo, da pomagate pri razvoju okolja, v katerem živite, in na ta način pripomorete k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. Na delavnicah se bomo osredotočili na vaše potrebe in potrebe okolja ter jih skušali umestiti v zastavljene prednostne naloge ter projektne aktivnosti, ki nam bodo služile kot izhodišče za pripravo strategije lokalnega razvoja in javnih pozivov LAS Gorenjska košarica za podeželje, ki bodo objavljeni od leta 2024 naprej)

Udeležbo na delavnicah nam potrdi na povezavi. 

Ideje in usmeritve, ki jih bomo dobili na delavnicah, in iz projektnih idej, bodo veljale kot izhodišče za pripravo nove Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica za podeželje in za nove razpise, ki bodo objavljeni od leta 2024 dalje.

Vaše mnenje šteje, zato vabljeni, da ga delite z nami! 

Izbrane teme

Scroll to Top