Ocenjevanje ribjih izdelkov (po SLR)

 

 

 

 

Sklad: ESPR- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Trajanje projekta: september 2018 – december 2020

Partnerji: LAS Gorenjska košarica, LAS Dolina Soče, LAS Posavje

Vrednost operacije LAS Gorenjska košarica brez DDV: 23.529,42 EUR, od tega vrednost ESPR 20.000,00 EUR

Opis projekta: 

V Strategijo lokalnega razvoja smo pri Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo umestili projekt sodelovanja z naslovom Ocenjevanje ribjih izdelkov.

Ocenjevanje ribjih izdelkov bo prvi tovrsten dogodek v Sloveniji. Glavni cilj bo ribogojcem po objektivnih kriterijih omogočiti primerjavo in hkrati povečati vrednost domačih rib in ribjih izdelkov pri potrošniku. Z uvedbo ocenjevanja bodo ribogojci lahko nadgrajevali kakovost svojih izdelkov in ustvarjali višjo dodano vrednost, potrošniki pa bodo imeli zagotovilo, da kupujejo kvalitetno hrano iz lokalnega okolja, kar lahko označimo kot posredne učinke operacije. Neposredni učinki se bodo odražali v številu organiziranih ocenjevanj ribjih izdelkov ter na osnovi tega še organiziranih delavnic za širšo javnost s področja uporabe ribjih izdelkov v kulinariki. Korist bo tako obojestranska, ribogojci bodo ustvarili dodano vrednost in tako na trgu dosegli boljšo ceno, potrošniki pa bodo imeli na razpolago kvalitetne ribje izdelke iz lokalnega okolja, poleg tega pa bodo imeli možnost lastnega izobraževanja za pripravo ribjih jedi. Operacija ne bo ustvarila novega delovnega mesta, bo pa pomagala ohranjati delovna mesta ribogojcem, ki bodo s pomočjo promocije in posledično večje prodaje lažje vztrajali v panogi. V okviru operacije bo razvita tudi znamka kakovosti za ribiške in ribogojske izdelke, ter pravilnik ocenjevanja le-teh, kar bo omogočalo nadaljevanje ocenjevanja tudi v prihodnosti.

Cilji projekta: 

 • ribogojcem po objektivnih kriterijih omogočiti primerjavo in hkrati povečati vrednost domačih rib in ribjih izdelkov pri potrošniku, hkrati pa ozaveščati potrošnika, da z nakupom ribjih izdelkov na lokalnem trgu pomaga ohranjati slovenska delovna mesta, sebi pa zagotavlja prehransko varnost, ki je sicer v primeru nakupa konkurenčnih izdelkov iz tujine vprašljiva,
 • promovirati dogodke oz. prireditve oz. nadgraditi že obstoječo ponudbo z lokalnimi ribami in ribjimi izdelki,
 • izobraževati lokalne prebivalce, gostince in turistične ponudnike o pomenu sladkovodnih lokalnih rib ter njihov pozitivni vpliv na krepitev lokalne identitete.

Aktivnosti projekta:

 • koordinacija in vodenje,
 • promocijske aktivnosti,
 • kuharske delavnice s priznanimi kuharskimi mojstri,
 • nadgradnja že obstoječih lokalnih prireditev z vključevanjem rib in ribjih izdelkov,
 • udeležba na prireditvi Podeželje v mestu s predstavitvijo novih produktov (ribji izdelki).

Rezultati projekta:

 • izdelan in potrjen Pravilnik o ocenjevanju ribjih izdelkov,
 • predstavitev produktov na dveh prireditvah Podeželje v mestu,
 • izdelana analiza za 6 različnih rib oz. ribjih izdelkov,
 • izveden ogled dobre prakse v tujini,
 • izvedba 10 kuharskih delavnic na temo postrvi s kuharskimi mojstri,
 • oblikovana in natisnjena knjižica z recepturami,
 • izdelava filma (spot).

 

 

 

 

Povezava na spletno stran: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Povezava na spletno stran: Evropska komisija  – ESPR

Scroll to Top